Marszałek Województwa Mazowieckiego

XXV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Rusza nabór wniosków do 25. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji województwa mazowieckiego w tych dziedzinach w kraju i na świecie.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to wyróżnienie kierowane do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat docenia działania na rzecz wspólnoty mazowieckiej, wspiera niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem pasji oraz potrzeby serca.

Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 4 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do XXV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:
1.osób fizycznych;
2.podmiotów niebędących osobą fizyczną,
z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:
1)pocztą do 4 czerwca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego lub stempla nadania w przypadku przesyłki kurierskiej) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
2)lub osobiście do 4 czerwca 2024 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.
W załączniku Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe.

Regulamin konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.mazovia.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539 i 22 59 79 210 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl  .

 

Załączniki:

  1. REGULAMIN KONKURSU
  2.  Formularz zgłoszenia kandydata do XXV Edycji Konkursu
  3. Formularz zgłoszenia kandydata do XXV Edycji Konkursu (dla podmiotów niebędących osobą fizyczną)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego