Gmina

ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA II SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 MAJA 2024 R. (ŚRODA) O GODZ. 14:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z I sesji odbytej w dniu 7 maja 2024 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu działania  tej Komisji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2024-202
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2024 rok.
 17. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

Jan Krupa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego