Gmina

ZAPROSZENIE NA LIX SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LIX SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 STYCZNIA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 9:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych przez Gminę Sobolew.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Sobolew.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych, których organizatorem jest Gminy Sobolew.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sobolew.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego