Gmina

ZAPROSZENIE NA LVI SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LVI SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2023 R. (PIĄTEK) O GODZ. 14:30, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LIV sesji odbytej w dniu 12 czerwca 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z LV sesji odbytej w dniu 12 lipca 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 8. Powitanie nowego Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie.
 9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2023 rok.
 13. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.    

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego