Gmina

ZAPROSZENIE NA L SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA L SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 GRUDNIA 2022 R. (WTOREK) O GODZ. 15:30, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego