Bez kategorii

ZAPROSZENIE NA XLIII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zaprasza na XLIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
  8. Pożegnanie długoletniego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego