Gmina

ZAPROSZENIE NA XLVI SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zaprasza na XLVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr XLIII/330/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr XLIII/331/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego