Zasady segregacji

Od właścicieli nieruchomości bezpośrednio odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
o    papier
o    metale
o    tworzywa sztuczne
o    odpady opakowaniowe wielomateriałowe
o    szkło
o    bioodpady
o    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady te należy segregować w następujący sposób:

  • worki w kolorze ZIELONYM z przeznaczeniem na szkło
  • worki w kolorze NIEBIESKIM z przeznaczeniem na papier i tekturę
  • worki w kolorze ŻÓŁTYM z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
  • worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na bioodpady
  • worki SZARE z przeznaczeniem na popiół
  • worki w kolorze CZARNYM z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

Przygotowane worki/pojemniki należy wystawić przed posesję do godziny 7: 00

Odpowiednio oznakowane worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne. Natomiast worki w kolorze CZARNYM lub pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości.

Worki w wyżej wymienionych kolorach mieszkańcy mogą pobierać również w Urzędzie Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1 pok. Nr 10.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego