Gmina

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU PIERWSZEJ SESJI RADY GMINY

Sobolew, dnia 25 kwietnia 2024 r.

 

 OA.0002.1.2024

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z § 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast zawiadamiam, iż I sesja Rady Gminy w Sobolewie odbędzie się w dniu 07 maja 2024 r. o godzinie 14:30 w sali widowiskowej Urzędu Gminy ul. Rynek 1.

W załączeniu przekazuję w/w postanowienie, którego załącznikiem jest porządek obrad.

 

Wójt Gminy Sobolew

   /-/ Maciej Błachnio

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego