Urząd

Zmiana do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 Wójta Gminy Sobolew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego